Pracovní prostředí

Kancelář může pro zaměstnance představovat oázu klidu, zázemí, ale i nepřátelské území vyvolávající stres. Jakou roli hraje pracovní prostor a pracovní podmínky v motivaci a výkonnosti zaměstnanců ?

Co je třeba vědět o psychologii pracovního prostředí?

Pracovní prostředí a výkonnost zaměstnanců je značně závislá na prostorovém a funkčním řešení pracoviště. Každé pracovní místo musí odpovídat antropometrickým charakteristikám pracovníků – jejich výšce vsedě i ve stoje, délce rukou i nohou. Podle toho by měl vypadat pracovní stůl či pracovní místo. Jeden stůl a židli by měl tedy používat jeden zaměstnanec. Jedno pracovní místo pro jednoho zaměstnance má velké výhody i v tom, že každý z nás má jiné představy o pořádku či uzpůsobení věcí na stole.

V dnešní době jsou často zdůrazňovány výhody tzv. open-air či open-space kanceláří. Jde o společný prostor pro všechny zaměstnance, oddělený pouze stoly či přepážkami. Takové typy kanceláří skutečně zvyšují produktivitu práce. Na druhou stranu mají zaměstnanci v těchto prostorách pocit nedostatku soukromí a klidu na práci, snadněji podléhají úzkostným atakám či dokonce syndromu vyhoření.

Důležitou podmínkou práce je světlo. Není-li světlo denní, ale umělé, měla by být dodržována norma cca 150–200 luxů. Překvapivě třeba neumytá okna u denního osvětlení mohou snížit viditelnost až o 50 %. Bylo zjištěno, že intenzivnější světlo vede ke zlepšení nálady u člověka. Existuje dokonce metoda – fototerapie, která napomáhá snižování deprese u jedince pomocí vystavování jedince intenzivnímu světlu. Zvýšením intenzity světla především v ranních hodinách je možné zlepšit i náladu zaměstnanců.

Se světlem je úzce spojena barva prostředí. Obecně se tvrdí, že barvy studené – modrá a zelená, vyvolávají pocit chladu, barvy teplé – červená, žlutá, pocity tepla. Bylo dokázáno, že třeba odstíny oranžové vyvolávají větší chuť k jídlu, červená zvyšuje dočasně výkon, vyvolává snadněji emoce, agresi. Hnědá a odstíny šedé vyvolávají zhoršování nálady u lidí. Modrá a její odstíny zklidňují. V případě, že je nutné výrazně označit určité místo, nejlépe znatelné jsou výrazné odstíny žluté na černém či šedém povrchu.

Nejčitelnější jsou sdělení modrá na bílém podkladu a modrá na podkladu žlutém. Dnes je mnohdy tendence volit výrazné barvy do interiérů, kombinovat nezvyklé. Z psychologického hlediska je tato netradičnost vhodná do prostor, kde zaměstnanci netráví velké množství času. Do místností nejvíce užívaných, kde po zaměstnancích požadujeme přemýšlení a soustředěnost, se doporučuje používat barvy spíše tlumené. Výrazné barvy totiž unavují jedince a tím snižují jejich výkonnost i motivaci k práci.

Zajímavý experiment…

vyzkoušeli američtí psychologové. Na stěny kanceláří vyvěsili plakáty s výraznýma očima v mírně nadživotní velikosti. Sledovali, jak se mění chování zaměstnanců a jak se mění jejich výkonnost v práci. Zjistili, že v kancelářích, kde byl pár očí umístěn, se zaměstnanci snažili pracovat intenzivněji než v kancelářích bez plakátů. Dokonce pracovali více než v kancelářích, kde byla umístěna průmyslová kamera. Zároveň ale zaměstnanci v dotaznících uváděli, že plakát s očima vnímají jako nepříjemný, neustále sledující.

Tato nová metoda zvyšování motivace k práci má své háčky – lidé se sklony k nějakému psychickému onemocnění mohou oči vnímat natolik výrazně, že by to jejich onemocnění mohlo prohloubit.

Zvuk je dalším důležitým fenoménem, který může zvyšovat či spíše snižovat efektivitu práce a motivovanost zaměstnanců. Někteří lidé uvádějí, že vyžadují k práci kulisu hudební či dokonce poslech rádia. Dlouholetými výzkumy ale bylo dokázáno, že po určité době při soustředěné práci jakákoliv zvuková kulisa spíše snižuje vytrvalost a efektivitu práce.

Každý zaměstnavatel by při zařizování kanceláří či jiných pracovních místností neměl podceňovat psychologické působení prostoru na zaměstnance. Dodržením základních psychologických pravidel pro tvorbu pracovního místa si zaměstnavatel ušetří mnoho sil a předjede nepříjemnostem.

Článek jsem si půjčili z webu: http://www.businessinfo.cz/

Pracovní prostředí

Uložit odkaz do záložek.